ADSS Cymru is working to ensure that social services departments and the social care sector as a whole are supported in preparing for leaving the EU on Friday 31 January 2020. We are working with o...

Mae ADSS Cymru yn darparu profiad a gwybodaeth arbenigol, o ran polisi ac arferion proffesiynol, yn delio â holl agweddau gwasanaethau cymdeithasol. Mae hefyd yn adnawdd gwybodaeth allweddol o f...

Mae ADSS Cymru yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid a rhanddeiliaid eraill, e.e. Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, i sicrhau y gweithredir polisi cenedlaethol a newidiadau dilyno...

Mae’r Grŵp Arweinyddiaeth ynghylch Diogelu yn grŵp amlasiantaeth ac mae’n cymryd yr awenau o ran cydlynu  polisi ADSS Cymru ynghylch materion diogelu oedolion a  phlant. Mae...

Mae’r Grŵp Arwain y Gweithlu yn cynnwys cynrychiolwyr o Ofal Cymdeithasol Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, cyfarwyddwyr adnoddau dynol mewn awdurdodau lleol, rheolwyr y gweithlu iechyd...

Mae ADSS Cymru wedi derbyn cyllid Grant Cyflwyno Trawsnewid gan Lywodraeth Cymru, a gyhoeddir yn flynyddol, ers 2016 ar gyfer gwaith i wella canlyniadau trwy weithredu deddfwriaeth newydd - (yn b...

Rhan allweddol o’r sgiliau a fynnir gan ein gweithlu yw’r galw am gyflenwi gofynion strategaeth Llywodraeth Cymru Mwy na geiriau – i sicrhau bod siaradwyr Cymraeg yn cael eu cynnig a...