ADSS Cymru is working to ensure that social services departments and the social care sector as a whole are supported in preparing for the outcomes of Brexit. We are working with our partners in WLG...

Mae ADSS Cymru yn darparu profiad a gwybodaeth arbenigol, o ran polisi ac arferion proffesiynol, yn delio â holl agweddau gwasanaethau cymdeithasol. Mae hefyd yn adnawdd gwybodaeth allweddol o f...

Mae ADSS Cymru yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid a rhanddeiliaid eraill, e.e. Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, i sicrhau y gweithredir polisi cenedlaethol a newidiadau dilyno...

Mae grŵp Penaethiaid Gwasanaethau i Oedolion Cymru Gyfan yn cynnwys penaethiaid gwasanaethau i oedolion o bob awdurdod lleol ac yn cwrdd bob yn ail fis i drafod y problemau hynny sy’n cyfrannu ...

Mae grŵp Penaethiaid Gwasanaethau Busnes Cymru Gyfan yn cynnwys cynrychiolwyr a phenaethiaid gwasanaethau busnes o bob awdurdod lleol. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae’r grŵp h...

Mae grŵp Penaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan yn cynnwys penaethiaid gwasanaethau plant o bob awdurdod lleol ac yn cwrdd yn chwarterol. Fel un o’n grwpiau allweddol, mae’n gyfrif...

Mae’r Grŵp Arweinyddiaeth ynghylch Diogelu yn grŵp amlasiantaeth ac mae’n cymryd yr awenau o ran cydlynu  polisi ADSS Cymru ynghylch materion diogelu oedolion a  phlant. Mae...

Mae’r Grŵp Arwain y Gweithlu yn cynnwys cynrychiolwyr o Ofal Cymdeithasol Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, cyfarwyddwyr adnoddau dynol mewn awdurdodau lleol, rheolwyr y gweithlu iechyd...

Mae ADSS Cymru wedi derbyn cyllid Grant Cyflwyno Trawsnewid gan Lywodraeth Cymru, a gyhoeddir yn flynyddol, ers 2016 ar gyfer gwaith i wella canlyniadau trwy weithredu deddfwriaeth newydd - (yn b...

Rhan allweddol o’r sgiliau a fynnir gan ein gweithlu yw’r galw am gyflenwi gofynion strategaeth Llywodraeth Cymru Mwy na geiriau – i sicrhau bod siaradwyr Cymraeg yn cael eu cynnig a...