Are you looking for help in relation to a social care or safeguarding matter for yourself, a loved one, or someone you are concerned about? The following information is to help members of the publi...

As the UK prepares to end its relationship with the European Union it is important that EU, EEA and Swiss citizens and their family members secure their long term rights by securing a status via the E...

ADSS Cymru is working to ensure that social services departments and the social care sector as a whole are supported in preparing for leaving the EU on Friday 31 January 2020. We are working with o...

Mae ADSS Cymru yn darparu profiad a gwybodaeth arbenigol, o ran polisi ac arferion proffesiynol, yn delio â holl agweddau gwasanaethau cymdeithasol. Mae hefyd yn adnawdd gwybodaeth allweddol o f...

Mae ADSS Cymru yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid a rhanddeiliaid eraill, e.e. Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, i sicrhau y gweithredir polisi cenedlaethol a newidiadau dilyno...

Mae’r Grŵp Arweinyddiaeth ynghylch Diogelu yn grŵp amlasiantaeth ac mae’n cymryd yr awenau o ran cydlynu  polisi ADSS Cymru ynghylch materion diogelu oedolion a  phlant. Mae...

Cychwynodd Grŵp Arweinyddiaeth y Gweithlu ym mis Chwefror 2021 a bydd yn canolbwyntio ar ddatblygu'r blaenoriaethau ar gyfer ADSS Cymru o amgylch gweithredu'r Strategaeth Gweithlu Iechyd a Go...

Mae ADSS Cymru wedi derbyn cyllid Grant Cyflwyno Trawsnewid gan Lywodraeth Cymru, a gyhoeddir yn flynyddol, ers 2016 ar gyfer gwaith i wella canlyniadau trwy weithredu deddfwriaeth newydd - (yn b...

Rhan allweddol o’r sgiliau a fynnir gan ein gweithlu yw’r galw am gyflenwi gofynion strategaeth Llywodraeth Cymru Mwy na geiriau – i sicrhau bod siaradwyr Cymraeg yn cael eu cynnig a...