Mae Grŵp Penaethiaid Gwasanaethau Busnes Cymru Gyfan (AWHOBS) yn cynnwys cynrychiolwyr a phenaethiaid gwasanaethau busnes o nifer o awdurdodau lleol.

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae’r grŵp hwn wedi bod yn allweddol wrth weithio gyda swyddogion Llywodraeth Cymru i wella arferion casglu data, rheoli perfformiad, ac adrodd gwybodaeth sy’n dangos sut mae pobl yn cael eu cefnogi gan amrediad o wasanaethau yn eu hardal.

Dafydd Bulman

Dafydd Bulman

Rheolwr Trawsnewid Strategol a BusnesYnys Mon County Council, County Offices, Llangefni LL77 7TW01248 752013
Judith Brookes

Judith Brookes

Rheolwr Polisi a Datblygu BusnesCyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr, Sunnyside, Bridgend CF31 4AR01656 642449
Mike Jones

Mike Jones

Rheolwr Gwasanaethau Cyllid Dros DroCyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Penailta House, Tredomen Park, Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7PG01443 864618
Jonathan Morgan

Jonathan Morgan

Pennaeth Tai a Diogelu'r CyhoeddCyngor Sir Gar, 3 Spilman Street, Carmarthen SA31 1LE01267 223768
Jane Davies

Jane Davies

Uwch Rheolwr Diogelu a ChomisiynuCyngor Sir Y Fflint County Hall MOLD CH7 6NN01352 702503
Rhion Glyn

Rhion Glyn

Uwch Rheolwr BusnesCyngor Sir Gwynedd, Council Offices, Caernarvon LL55 1SH01286 672255
Eunice Jones

Eunice Jones

Reolwr Grwp ar gyfer Comisiynu Cymorth BusnesCyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Civic Centre, Fairfield House, St James Field, Pontypool NP4 6JT01495 762200
Amanda Phillips

Amanda Phillips

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Cymdeithasol OedolionCyngor Bro Morgannwg, Social Services, The Dock Offices, Subway Road, Barry CF63 4RT01446 704864