Mae ADSS Cymru yn darparu canlyniadau cadarnhaol i gymunedau a phobl Cymru trwy llywio a dylanwadu ar ddeddfwriaeth, polisïau ac ymarfer yn y sector gofal cymdeithasol.

Darllen mwy

ADSS Cymru yw llais arweinyddiaeth broffesiynol a strategol gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru. Rydyn ni'n cynrychioli barn gyfunol yr holl adrannau gwasanaethau cymdeithasol dros y 22 awdurdod lleol ledled Cymru.

Darllen mwy

Yr Hyn Yr Ydym Yn Gwneud

Mae ADSS Cymru yn darparu profiad a gwybodaeth arbenigol, o ran polisi ac arferion proffesiynol, yn delio â holl agweddau gwasanaethau cymdeithasol. Mae hefyd yn adnawdd gwybodaeth allweddol o fewn y sector gwasanaethau cymdeithasol, gan ymateb i’r galw am wybodaeth i lywio ar gymryd penderfyniadau strategol ac arferion gorau.

Darllen mwy

Partneriaid

Welsh Government
Welsh Local Government Associates (WLGA)
Social Care Wales
Care Inspectorate Wales
Care Forum Wales
Association of Directors of Education in Wales (ADEW)
Older People’s Commissioner for Wales