Wedi ein lleoli yn Abercynon, mae tîm ein huned fusnes yn delio ag amrywiol weithgareddau gweinyddol ac ariannol. Ynghyd â rhoi cymorth uniongyrchol i’n haelodau, mae’r tîm yn sicrhau bod y busnes yn rhedeg yn llyfn a hwy yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer y cyfryngau ac ymholiadau eraill.

Am ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â ni yn:

Uned Busnes ADSS Cymru
Tŷ Antur Navigation Park
Abercynon
CF45 4SN
Ffôn: 01443 742641
Ebost: contact@adss.cymru

Sarah Day

Sarah Day

Arweinydd yr Uned FusnesUned Fusnes ADSS Cymru01443 742641
Karen Williams

Karen Williams

Arweinydd Llywodraethu a Chefnogi BusnesUned Fusnes ADSS Cymru01443 742641
Rachel Pitman

Rachel Pitman

Arweinydd Cyfathrebu ac YmgysylltuUned Fusnes ADSS Cymru01443 742641
Paul Pavia

Paul Pavia

Arweinydd Ymchwil a PholisiUned Fusnes ADSS Cymru01443 742641
Sian Barclay

Sian Barclay

Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes (Llywodraethu a Pholisi)Uned Fusnes ADSS Cymru01443 742641
Louise Sweeney

Louise Sweeney

Cydlynydd Digwyddiadau ac YmgysylltuUned Fusnes ADSS Cymru01443 742641