Fel y sefydliad arweinyddiaeth proffesiynol cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru, ein gweledigaeth yw sicrhau lles plant ac oedolion mewn angen, a’u bod yn cyflawni’...

Cychwynodd Grŵp Arweinyddiaeth y Gweithlu ym mis Chwefror 2021 a bydd yn canolbwyntio ar ddatblygu'r blaenoriaethau ar gyfer ADSS Cymru o amgylch gweithredu'r Strategaeth Gweithlu Iechyd a Go...

Wedi ein lleoli yn Abercynon, mae tîm ein huned fusnes yn delio ag amrywiol weithgareddau gweinyddol ac ariannol. Ynghyd â rhoi cymorth uniongyrchol i’n haelodau, mae’r t&icirc...

I gyfrannu at ganlyniadau cadarnhaol i bobl sy'n cael mynediad i wasanaethau gofal ac i sicrhau cynaliadwyedd, rydym yn partnerio gyda nifer o sefydliadau a gwasanaethau o'r sectorau cyho...

Yn blaenorol yn gangen o Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol y DU, cafodd Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol (ADSS) Cymru ei statws annibynnol ar 1 Ebrill 2007. Daeth yr a...

The Leadership Group is accountable for the work of ADSS Cymru, and is made up of all Directors of Social Services and Chairs of Heads of Service Groups. The Chief Executive of Social Care Wales ...

Ein gweledigaeth fel llais arweinwyr proffesiynol a strategol gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru yw i ddiogelu pob unigolyn ac i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i llesiant ac annibyniaeth pobl s...

Rôl y Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS Cymru), fel y sefydliad arweinyddiaeth cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru, yw cynrychioli llais cyfun...