Er mis Mehefin 2020, mae aelodaeth ADSS Cymru wedi cynnwys gweithwyr proffesiynol gwasanaethau cymdeithasol ar lefel reoli, er mwyn cynnwys proffesiynoldeb, syniadau ac arbenigedd yr arweinyddiaeth ehangach yn adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol yn y gwaith a wnawn.