Our Associate Membership role is to support the aims and ambitions of ADSS Cymru e.g. Politician; 3rd sector leader; Social Services staff; NHS staff and leaders of other professio...

Er mis Mehefin 2020, mae aelodaeth ADSS Cymru wedi cynnwys gweithwyr proffesiynol gwasanaethau cymdeithasol ar lefel reoli, er mwyn cynnwys proffesiynoldeb, syniadau ac arbenigedd yr arweinyddiae...

Mae aelodaeth presennol ADSS Cymru yn cynnwys cyfarwyddwyr statudol gwasanaethau cymdeithasol, penaethiaid gwasanaethau plant, penaethiaid gwasanaethau i oedolion a phenaethiaid gwasanaethau busnes o ...

Mae rhan fwyaf o'n Aelodaeth Gyswllt yn gydweithwyr sydd bellach wedi ymddeol o'u rolau fel cyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol a phenaethiaid gwasanaethau.

Mae Grŵp Penaethiaid Gwasanaethau Busnes Cymru Gyfan (AWHOBS) yn cynnwys cynrychiolwyr a phenaethiaid gwasanaethau busnes o nifer o awdurdodau lleol. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae&...

Mae Grŵp Penaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan yn cynnwys penaethiaid gwasanaethau plant o bob awdurdod lleol ac yn cwrdd yn chwarterol (gan gynnwys cynhadledd blynyddol). Fel un o’n gr...

Mae grŵp Penaethiaid Gwasanaethau i Oedolion Cymru Gyfan yn cynnwys penaethiaid gwasanaethau i oedolion o bob awdurdod lleol ac yn cwrdd pedwar gwaith y flwyddyn (gan gynnwys y gynhadledd blynyddol) ...

Y Grwp Arweinyddiaeth yw'r corff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer ADSS Cymru ar bob mater nad yw'n gysylltiedig â'r cwmni. Mae’r grwp arweinyddiaeth yn cwrdd pedwar g...

Mae’r Bwrdd Llywodraethu, sy’n cwrdd bob chwe wythnos, yn gyfrifol am weithrediad y gymdeithas ac yn gweithredu fel corff gwneud penderfyniadau’r gymdeithas. Mae’r Bwrdd Lly...

Mae aelodaeth yn agored i bobl sydd ar hyn o bryd yn dal swydd neu a gyflogwyd yn flaenorol fel cyfarwyddwr statudol y gwasanaethau cymdeithasol neu'n bennaeth gwasanaeth, a gallant ddangos c...