Our Associate Membership role is to support the aims and ambitions of ADSS Cymru e.g. Politician; 3rd sector leader; Social Services staff; NHS staff and leaders of other professio...

Er mis Mehefin 2020, mae aelodaeth ADSS Cymru wedi cynnwys gweithwyr proffesiynol gwasanaethau cymdeithasol ar lefel reoli, er mwyn cynnwys proffesiynoldeb, syniadau ac arbenigedd yr arweinyddiae...

Mae aelodaeth bresennol ADSS Cymru yn cynnwys cyfarwyddwyr statudol gwasanaethau cymdeithasol, penaethiaid gwasanaethau plant, penaethiaid gwasanaethau oedolion, penaethiaid gwasanaethau busnes a rheo...

Mae rhan fwyaf o'n Aelodaeth Gyswllt yn gydweithwyr sydd bellach wedi ymddeol o'u rolau fel cyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol a phenaethiaid gwasanaethau.

Mae Grŵp Penaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan yn cynnwys penaethiaid gwasanaethau plant o bob awdurdod lleol ac yn cwrdd yn chwarterol (gan gynnwys cynhadledd blynyddol). Fel un o’n gr...

Mae grŵp Penaethiaid Gwasanaethau i Oedolion Cymru Gyfan yn cynnwys penaethiaid gwasanaethau i oedolion o bob awdurdod lleol ac yn cwrdd pedwar gwaith y flwyddyn (gan gynnwys y gynhadledd blynyddol) ...

Y Grwp Arweinyddiaeth yw'r corff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer ADSS Cymru ar bob mater nad yw'n gysylltiedig â'r cwmni. Mae’r grwp arweinyddiaeth yn cwrdd pedwar g...

Mae Bwrdd y Cyfarwyddwyr yn cyfarfod bob tri mis ac mae'n gyfrifol am yr holl faterion sy'n ymwneud a chwmniau Llywydd dau Is-Lywydd Trysorydd Ysgrifennydd Cyn Lywydd

Mae Aelodaeth ADSS Cymru yn cynnwys: Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol, eu Penaethiaid Gwasanaeth a Rheolwyr Enwebedig. Gall pobl sy'n gadael neu'n ymddeol o'r swyddi hyn gadw cysy...