Mae’r Bwrdd Llywodraethu, sy’n cwrdd bob chwe wythnos, yn gyfrifol am weithrediad y gymdeithas ac yn gweithredu fel corff gwneud penderfyniadau’r gymdeithas.

Mae’r Bwrdd Llywodraethu’n cynnwys:

  • Llywydd
  • dau Is-Lywydd
  • Trysorydd
  • Ysgrifennydd
  • Cynlywydd
Nicola Stubbins

Nicola Stubbins

LywyddCyngor Sir Dinbych01824 706149
Jonathan Griffiths

Jonathan Griffiths

Is-LywyddCyngor Sir Penfro01437 775831
Alwyn

Alwyn

Is-LlwyddCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam01248 752707
Dave Street

Dave Street

Trysorydd MygedolCyngor Bwrdeistref Sir Caerffili01443 864560
Neil Ayling

Neil Ayling

Ysgrifennydd AnrhydeddusCyngor Sir y Fflint01352 702507
Jenny Williams

Jenny Williams

Llywydd y GorffennolCyngor Bwrdeistref Sirol Conwy01492 575680