Mae’r Bwrdd Llywodraethu, sy’n cwrdd bob chwe wythnos, yn gyfrifol am weithrediad y gymdeithas ac yn gweithredu fel corff gwneud penderfyniadau’r gymdeithas.

Mae’r Bwrdd Llywodraethu’n cynnwys:

  • Llywydd
  • dau Is-Lywydd
  • Trysorydd
  • Ysgrifennydd
  • Cynlywydd
Jonathan Griffiths

Jonathan Griffiths

LlywyddCyngor Sir Penfro01437 775831
Alwyn

Alwyn

Is-LywyddCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam01248 752707
Ali Bulman

Ali Bulman

Is-LywyddCyngor Sir Powys01597 826906
Dave Street

Dave Street

Trysorydd MygedolCyngor Bwrdeistref Sir Caerffili01443 864560
Neil Ayling

Neil Ayling

Ysgrifennydd AnrhydeddusCyngor Sir y Fflint01352 702507
Nicola Stubbins

Nicola Stubbins

Cyn-LlywyddCyngor Sir Dinbych01824 706149