Mae Bwrdd y Cyfarwyddwyr yn cyfarfod bob tri mis ac mae'n gyfrifol am yr holl faterion sy'n ymwneud a chwmniau

  • Llywydd
  • dau Is-Lywydd
  • Trysorydd
  • Ysgrifennydd
  • Cyn Lywydd
Jonathan Griffiths

Jonathan Griffiths

LlywyddCyngor Sir Penfro01437 775831
Alwyn

Alwyn

Is-LywyddCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam01248 752707
Lance Carver

Lance Carver

Is-LywyddCyngor Bro MorgannwgCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol
Dave Street

Dave Street

TrysoryddCyngor Bwrdeistref Sir Caerffili01443 864560
Neil Ayling

Neil Ayling

Ysgrifennydd AnrhydeddusCyngor Sir y Fflint01352 702507
Nicola Stubbins

Nicola Stubbins

Cyn-LlywyddCyngor Sir Dinbych01824 706149