Mae Bwrdd y Cyfarwyddwyr yn cyfarfod bob tri mis ac mae'n gyfrifol am yr holl faterion sy'n ymwneud a chwmniau

  • Cadeirydd
  • Dau Is-Gadeirydd
  • Trysorydd
  • Ysgrifennydd
  • Cyn Gadeirydd
Lance Carver

Lance Carver

CadeiryddCyngor Bro MorgannwgCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol01446 704678
Claire Marchant

Claire Marchant

Is-GadeiryddCyngor Sir Pen-y-bont ar OgwrCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant01656 642251
Jane Rogers

Jane Rogers

Is-GadeiryddCyngor Sir FynwyCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol01633 644644
Michael Gray

Michael Gray

TrysoryddCyngor Sir PenfroCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol01437 764551
Neil Ayling

Neil Ayling

YsgrifennyddCyngor Sir y FflintCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol01352 702507
Alwyn Jones

Alwyn Jones

Cyn-GadeiryddCyngor Sir WrecsamCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol01446 704678