Rôl y Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS Cymru), fel y sefydliad arweinyddiaeth cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru, yw cynrychioli llais cyfunol, awdurdodol Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol, Penaethiaid Gwasanaethau i Oedolion, Gwasanaethau Plant a Gwasanaethau Busnes, ynghyd â gweithwyr proffesiynol sy’n cefnogi plant ac oedolion sy’n agored i niwed, eu teuluoedd a chymunedau, ar amrediad o faterion cenedlaethol a rhanbarthol cysylltiedig â pholisïau, arferion ac adnoddau gofal cymdeithasol.

Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA), Gofal Cymdeithasol Cymru, cydweithwyr yn y GIG, a phartneriaid yn y sectorau trydydd ac annibynnol tuag at gyflawni canlyniadau cadarnhaol i gymunedau a phobl Cymru trwy hysbysu a dylanwadu ar ddeddfwriaeth , polisïau ac arferion yn y sector gofal Cymdeithasol.

Map o'r 22 gwasanaethau cymdeithasol  awdurdodau lleol sydd yn aeolau o ADSS Cymru

 

1. Ynys Môn

12. Neath Port Talbot

2. Gwynedd

13. Bridgend

3. Conwy

14. Rhondda Cynon Taf

4. Sir Ddinbych

15. Merthyr Tydfil

5. Sir y Fflint

16. Blaenau Gwent

6. Wrecsam

17. Torfaen

7. Ceredigion

18. Caerphilly

8. Sir Penfro

19. Vale of Glamorgan

9. Sir Gâr

20. Cardiff

10. Powys

21. Newport

11. Swansea

22. Monmouthshire