Mae grŵp Penaethiaid Gwasanaethau i Oedolion Cymru Gyfan yn cynnwys penaethiaid gwasanaethau i oedolion o bob awdurdod lleol ac yn cwrdd pedwar gwaith y flwyddyn (gan gynnwys y gynhadledd blynyddol) i drafod y problemau hynny sy’n cyfrannu at allu’r gwasanaethau i ddarparu’n effeithiol ar gyfer oedolion, ac yn arbennig pobl hŷn.

Mae’r trafodaethau Cymru gyfan hyn yn galluogi uwch-staff i rannu arfer gorau ac ystyried sut y mae gwasanaethau i oedolion yn newid ledled Cymru. Bydd y grŵp yn canolbwyntio ar amrediad o faterion strategol yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf, gan gynnwys ymgorffori Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, archwilio’r newidiadau sydd eu hangen wrth ddarparu gofal cartref a phreswyl, ac ymateb i’r heriau wrth ddarparu gofal a chymorth i nifer gynyddol o’r boblogaeth hŷn sydd â dementia.

Claire Higgins

Claire Higgins

Cadeirydd AWASHCyngor Bwrdeistref Sirol ConwyPennaeth Gwasanaethau Integredig i Oedolion a Gwasanaethau Cymunedol01492 574000
Iola Richards

Iola Richards

Aelod AWASHCyngor Ynys MonSwyddog arweiniol ar gyfer gwasanaethau oedolion01248750057
Alyson Hoskins

Alyson Hoskins

Aelod AWASHCyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau GwentCyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Oedolion01495 350555
Jackie Davies

Jackie Davies

Aelod AWASHCyngor Bwrdeistref Sirol Pen Y Bont ar OgwrPennaeth Gofal Cymdeithasol Oedolion01656 642121
Jo Williams

Jo Williams

Aelod AWASHCyngor Bwrdeistref Sirol CaerphillyCyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Oedolion01443 864611
Louise Barry

Louise Barry

Aelod AWASHCyngor CaerdyddCyfarwyddwr Gwasanaethau Oedolion
Alex Williams

Alex Williams

Aelod AWASHCyngor Sir CaerfyrddinPennaeth Interim Gwasanaethau Integredig01267 224697
Avril Bracey

Avril Bracey

Aelod AWASHCyngor Sir CaerfyrddinPennaeth Gofal Cynradd, Cymunedol a Cymdeithasol01267 228849
Donna Pritchard

Donna Pritchard

Aelod AWASHCyngor Sir CeredigionRheolwr Gwasanaeth Iechyd Meddwl, Diogelu Oedolion, MCA a Chamddefnyddio Sylweddau01545 570881
Phil Gilroy

Phil Gilroy

Aelod AWASHCyngor Sir DinbychPennaeth Gwasanaethau Oedolion a Busnes01824 706000
Susie Lunt

Susie Lunt

Aelod AWASHCyngor Sir FflintUwch Rheolwr, Gwasanaethau Integredig, Arweinydd dros Oedolion01352 701407
Aled Davies

Aled Davies

Aelod AWASHCyngor GwyneddPennaeth Oedolion, Iechyd a Lles01286 672255
Angela Edevane

Angela Edevane

Aelod AWASHCyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr TudfulPennaeth Gwasanaethau Oedolion01685 724693
Dylan Owen

Dylan Owen

Aelod AWASHCyngor Sir FynwyPennaeth Gwasanaethau Oedolion01633 644644
Angela Thomas

Angela Thomas

Aelod AWASHCyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot,Pennaeth Gwasanaethau Oedolion01639 763279
Mary Ryan

Mary Ryan

Aelod AWASHCyngor a Dinas CasnewyddPennaeth Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol01633 656656
Chris Harrison

Chris Harrison

Aelod AWASHCyngor Sir BenfroPennaeth Strategol Comisiynu ar y Cyd Gofal Oedolion01437 776471
Dylan Owen

Dylan Owen

Aelod AWASHCyngor Sir PowysPennaeth Gweithrediadau i Oedolion01597 826578
Michael Gray

Michael Gray

Aelod AWASHCyngor Sir PowysPennaeth Gwasanaethau Oedolion01597 826697
Neil Elliott

Neil Elliott

Aelod AWASHCyngor Bwrdesitref Sirol, Rhondda Cynon TafCyfarwyddwr Gwasanaethau Oedolion01443 424000
Amy Hawkins

Amy Hawkins

Aelod AWASHDinas a Sir AbertawePennaeth Gwasanaethau Oedolion dros dro01792 636245
Helen St John

Helen St John

Aelod AWASHDinas a Sir AbertawePennaeth Gwasanaethau Oedolion dros dro01792 636245
Gill Pratlett

Gill Pratlett

Aelod AWASHCyngor Bwrdeistref Sirol TorfaenPennaeth Integreiddio a Gwelliant Gwasanaethau01495 762200
Suzanne Clifton

Suzanne Clifton

Aelod AWASHCyngor Bro MorgannwgPennaeth gwasanaethau oedolion / rheolwr ardal01446 704679