Mae grŵp Penaethiaid Gwasanaethau i Oedolion Cymru Gyfan yn cynnwys penaethiaid gwasanaethau i oedolion o bob awdurdod lleol ac yn cwrdd pedwar gwaith y flwyddyn (gan gynnwys y gynhadledd blynyddol) i drafod y problemau hynny sy’n cyfrannu at allu’r gwasanaethau i ddarparu’n effeithiol ar gyfer oedolion, ac yn arbennig pobl hŷn.

Mae’r trafodaethau Cymru gyfan hyn yn galluogi uwch-staff i rannu arfer gorau ac ystyried sut y mae gwasanaethau i oedolion yn newid ledled Cymru. Bydd y grŵp yn canolbwyntio ar amrediad o faterion strategol yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf, gan gynnwys ymgorffori Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, archwilio’r newidiadau sydd eu hangen wrth ddarparu gofal cartref a phreswyl, ac ymateb i’r heriau wrth ddarparu gofal a chymorth i nifer gynyddol o’r boblogaeth hŷn sydd â dementia.

Alwyn Jones

Alwyn Jones

Swyddog arweiniol ar gyfer gwasanaethau oedolionCyngor Ynys Mon, Housing and Social Services Department, Council Offices, Llangefni, LL77 7TW01248750057
Alyson Hoskins

Alyson Hoskins

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dros Dro Gwasanaethau OedolionCyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Anvil Court, Church Street, Abertillery NP13 1DB01495 350555
Jackie Davies

Jackie Davies

Pennaeth Gofal Cymdeithasol OedolionCyngor Bwrdeistref Sirol Pen Y Bont ar Ogwr, Civic Offices, Angel Street, Bridgend CF31 4WB01656 642121
Jo Williams

Jo Williams

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau OedolionCyngor Bwrdeistref Sirol Caerphilly, Ty Penallta, Tredomen Park, Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7PG01443 864611
Neil Edwards

Neil Edwards

Pennaeth Interim Gwasanaethau IntegredigCyngor Sir Caerfyrddin, Department for Communities, County Hall, Carmarthen SA31 1JP01267 224697
Avril Bracey

Avril Bracey

Pennaeth Gofal Cynradd, Cymunedol a CymdeithasolCyngor Sir Caerfyrddinl, 3 Spilman Street, Carmarthenshire SA31 1LE01267 228849
Donna Pritchard

Donna Pritchard

Rheolwr Gwasanaeth Iechyd Meddwl, Diogelu Oedolion, MCA a Chamddefnyddio SylweddauCyngor Sir Ceredigion, Neuadd Cyngor Ceredigion Penmorfa, Aberaeron, Ceredigion SA46 0PA01545 570881
Claire Lister

Claire Lister

Pennaeth Gwasanaeth Integredig I Oedolion a Gwasanaeth ChymunedolCyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Government Buildings, Dinerth Road, Rhos on Sea LL28 4UL01492 574000
Phil Gilroy

Phil Gilroy

Pennaeth Gwasanaethau Oedolion a BusnesCyngor Sir Dinbych,Ty Nant, Nant Hail Road, Prestatyn LL19 9LG01824 706000
Susie Lunt

Susie Lunt

Uwch Reolwr, Gwasanaethau Integredig, Oedolion ArweiniolCyngor Sir Flint, County Hall, Mold CH7 6GD01352 701407
Aled Davies

Aled Davies

Pennaeth Oedolion, Iechyd a LlesCyngor Gwynedd, Council Office, 12 Stryd Y Plas Caernarvon LL55 1RR01286 672255
Angela Edevane

Angela Edevane

Pennaeth Gwasanaethau OedolionCyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Civic Centre, Castle Street, Merthyr Tydfil CF47 8AN01685 724693
Julie Boothroyd

Julie Boothroyd

Pennaeth Gwasanaethau OedolionCyngor Sir Mynwy, Innovation House, Wales 1, Magor NP26 3DG01633 644644
Angela Thomas

Angela Thomas

Pennaeth Gwasanaethau OedolionCyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Social Services Health & Housing, Civic Centre, Neath SA11 3QZ01639 763279
Chris Humphrey

Chris Humphrey

Pennaeth Gwasanaethau Oedolion a ChymunedolCyngor a Dinas Casnewydd, Civic Centre, Godfrey Road, Newport NP20 4UR01633 656656
Chris Harrison

Chris Harrison

Pennaeth Strategol Comisiynu Gofal Oedolion ar y CydCyngor Sir Benfro, County Hall, Haverfordwest SA61 1TP01437 776471
Dylan Owen

Dylan Owen

Pennaeth Gweithrediadau i OedolionCyngor Sir Powys, County Hall, Spa Road East, Llandrindod Wells Powys LD1 5LG01597 826578
Neil Elliott

Neil Elliott

Cyfarwyddwr Gwasanaeth , Gwasanaethau OedolionCyngor Bwrdesitref Sirol, Rhondda Cynon Taf, Ty Elai, Dinas Isas, East Industrial Estate, Williamstown Tonypandy CF40 1NY01443 424000
Deborah Reed

Deborah Reed

Pennaeth Gwasanaethau OedolionDinas a Sir Abertawe, Civic Centre, Oystermouth Road, Swansea SA1 3SN01792 636249
Gill Pratlett

Gill Pratlett

Pennaeth Integreiddio a Gwella GwasanaethCyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Social Services Department, County Hall, Cwmbran NP44 2WN01495 762200
Suzanne Clifton

Suzanne Clifton

Pennaeth gwasanaethau oedolion / rheolwr ardalCyngor Bro Morgannwg, Civic Offices, Holton Road, Barry CF63 4RU01446 704679
Charlotte Walton

Charlotte Walton

Cyfarwyddwr interim y gwasanaethau cymdeithasolCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam The Guildhall Wrexham Clwyd LL11 1AY01978 298010