Y Grwp Arweinyddiaeth yw'r corff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer ADSS Cymru ar bob mater nad yw'n gysylltiedig â'r cwmni.

Mae’r grwp arweinyddiaeth yn cwrdd pedwar gwaith y flwyddyn ac yn cynnwys:

  • 22 o gyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol
  • Cadeirydd Penaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan (AWHOCS)
  • Cadeirydd Penaethiaid Gwasanaethau i Oedolion Cymru Gyfan (AWASH)
  • Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru
  • Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)
Nicola Stubbins

Nicola Stubbins

LlywyddCyngor Sir DinbychCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol01824 706149
Jenny Williams

Jenny Williams

Cyn-LywyddCyngor Bwrdeistref Sirol ConwyCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol01492 575680
Jonathan Griffiths

Jonathan Griffiths

Is-LlywyddCyngor Sir BenfroCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai01437 775831
Alwyn Jones

Alwyn Jones

Is-LlywyddCyngor Bwrdeistref Sirol WrecsamCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol
Dave Street

Dave Street

Trysorydd AnrhydeddusCyngor Bwrdeistref Sirol CaerphillyCyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol01443 864560
Neil Ayling

Neil Ayling

Ysgrifennydd AnrhydeddusCyngor Sir y FflintPrif Swyddog, Gwasanaethau Cymdeithasol01352 702507
Fon Roberts

Fon Roberts

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor Sir Ynys MônCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol
Damien McCann

Damien McCann

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau GwentCyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol01495 355383
Claire Marchant

Claire Marchant

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor Bwrdeistref Sirol Bont ar OgwrCyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles01656 642251
Sarah McGill

Sarah McGill

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor CaerdyddCyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol02920 873803
Jake Morgan

Jake Morgan

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor Sir GarCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol01267 224697
Sian Howys

Sian Howys

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor Sir CeredigionCyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol01545 574113
Morwena Edwards

Morwena Edwards

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor Sir GwyneddPennaeth yr Uned Ddarparwyr a Gwasanaethau Cymdeithasol01286 679468
Lisa Curtis-Jones

Lisa Curtis-Jones

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr TydfulPrif Swyddog Gwasanaethau Cymdeithasol01685 724693
Julie Boothroyd

Julie Boothroyd

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor Sir FynwyCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol01633 644644
Andrew Jarrett

Andrew Jarrett

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port TalbotCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd A Thai01639 763279
Chris Humphrey

Chris Humphrey

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor Dinas CasnewyddCyfarwyddwr Strategol ar gyfer Pobl01633656656
Alison Bulman

Alison Bulman

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor Sir PowysCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol01597 826906
Giovanni Isingrini

Giovanni Isingrini

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol01443 424141
David Howes

David Howes

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor AbertawePrif Swyddog, Gwasanaethau Cymdeithasol01792 636000
Keith Rutherford

Keith Rutherford

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor Bwrdeistref Sirol TorfaenPrif Swyddog Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai01495 762200
Lance Carver

Lance Carver

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor Bro MorgannwgCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol01446 704678
Marian Hughes

Marian Hughes

Cadeirydd AWHoCsCyngor Sir Gwynedd01286 672255
Gill Pratlett

Gill Pratlett

Cadeirydd AWASHCyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen01495 762200
Sue Evans

Sue Evans

Aelod y Grwp Arweinyddiaeth02920 780630
Naomi Alleyne

Naomi Alleyne

Aelod y Grwp Arweinyddiaeth02920 468600