Y Grwp Arweinyddiaeth yw'r corff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer ADSS Cymru ar bob mater nad yw'n gysylltiedig â'r cwmni.

Mae’r grwp arweinyddiaeth yn cwrdd pedwar gwaith y flwyddyn ac yn cynnwys:

  • 22 o gyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol
  • Cadeirydd Penaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan (AWHOCS)
  • Cadeirydd Penaethiaid Gwasanaethau i Oedolion Cymru Gyfan (AWASH)
  • Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru
  • Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)
Jonathan Griffiths

Jonathan Griffiths

LlywyddCyngor Sir BenfroCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai01437 775831
Alwyn Jones

Alwyn Jones

Is-LlywyddCyngor Bwrdeistref Sirol WrecsamCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol
Lance Carver

Lance Carver

Is-LlywyddCyngor Bro MorgannwgCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol01446 704678
Dave Street

Dave Street

Trysorydd AnrhydeddusCyngor Bwrdeistref Sirol CaerphillyCyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol01443 864560
Neil Ayling

Neil Ayling

Ysgrifennydd AnrhydeddusCyngor Sir y FflintPrif Swyddog, Gwasanaethau Cymdeithasol01352 702507
Nicola Stubbins

Nicola Stubbins

Cyn-LywyddCyngor Sir DinbychCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol01824 706149
Fon Roberts

Fon Roberts

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor Sir Ynys MônCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol
Tanya Evans

Tanya Evans

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau GwentCyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol01495 355383
Claire Marchant

Claire Marchant

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar OgwrCyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles01656 642251
Sarah McGill

Sarah McGill

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor CaerdyddCyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol02920 873803
Jake Morgan

Jake Morgan

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor Sir GaerfyrddinCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol01267 224697
Audrey Somerton-Edwards

Audrey Somerton-Edwards

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor Sir CeredigionCyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol01545 574113
Jenny Williams

Jenny Williams

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor Bwrdeistref Sirol ConwyCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol01492 575680
Dylan Owen

Dylan Owen

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor Sir GwyneddCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol01286 679468
Lisa Curtis-Jones

Lisa Curtis-Jones

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr TydfulPrif Swyddog Gwasanaethau Cymdeithasol01685 724693
Jane Rodgers

Jane Rodgers

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor Sir FynwyCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol01633 644644
Andrew Jarrett

Andrew Jarrett

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port TalbotCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd A Thai01639 763279
Sally Jenkins

Sally Jenkins

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor Dinas CasnewyddCyfarwyddwr Strategol ar gyfer Pobl01633656656
Nina Davies

Nina Davies

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor Sir PowysCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol01597 826906
Paul Mee

Paul Mee

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol01443 424141
David Howes

David Howes

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor AbertawePrif Swyddog, Gwasanaethau Cymdeithasol01792 636000
Jason O'Brien

Jason O'Brien

Aelod y Grwp ArweinyddiaethCyngor Bwrdeistref Sirol TorfaenPrif Swyddog Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai01495 762200
Annabel Lloyd

Annabel Lloyd

Cadeirydd AWHoCsCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Jason Bennett

Jason Bennett

Cadeirydd AWASHCyngor Sir Benfro
Sue Evans

Sue Evans

Aelod y Grwp ArweinyddiaethGofal Cymdeithasol cymru02920 780630
Naomi Alleyne

Naomi Alleyne

Aelod y Grwp Arweinyddiaeth02920 468600