Dydd Llun 12 i ddydd Iau 15 Gorffennaf 2021

Digwyddiad rhithwir yw Gŵyl Aelodau ADSS Cymru ar gyfer ein aelodau a gwesteion gwahoddedig o sefydliadau partner strategol. Mae'n gyfle i arweinyddiaeth gofal cymdeithasol Cymru fyfyrio ar y cyfleoedd a'r heriau sy'n ein hwynebu fel sector a'u trafod, rhwydweithio â chydweithwyr a rhannu'r arfer da sydd wedi digwydd ar draws gofal cymdeithasol ac iechyd dros y flwyddyn ddiwethaf.

Bydd yr ŵyl yn cynnwys sesiynau byw ac wedi'u recordio gan rai o'n partneriaid allweddol, siaradwyr gwadd, seminarau a gweithdai noddedig, digwyddiadau llesiant a chyfleoedd rhwydweithio i drafod pynciau pwysig sy'n effeithio ar y sector.

Bydd digwyddiadau llesiant yn cynnwys trafodaethau, cyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n cefnogi eich lles eich hun a ffyrdd i archwilio sut y gallwch chi gefnogi cydweithwyr.

Gan y bydd y digwyddiadau'n cael eu cynnal trwy gydol yr wythnos, bydd mynychwyr yn gallu dod i ba bynnag sesiynau y gallant. Os ydych chi am ddod i unrhyw un o'r sesiynau, rhaid i chi gofrestru'ch presenoldeb, er mwyn cael mynediad i'r digwyddiadau.

Bydd y sesiynau yn cael eu cynnal ar draws Zoom. Os oes gennych unrhyw broblemau gyda chyrchu'r platfform hwn, cysylltwch â: rachel.pitman@adss.cymru


Cofrestrwch i fynychu:

Os ydych chi'n Aelod ADSS Cymru, neu'n westai gwahoddedig, cwblhewch y ffurflen gofrestru isod. Unwaith y bydd eich cofrestriad wedi'i gadarnhau, anfonir cyfrinair atoch i gael mynediad i dudalen Digwyddiad y wefan.

 


Os na allwch lwytho'r teclyn cofrestru ar y dudalen hon, ewch i: https://adssc_summerfest21.eventbrite.co.uk

Os oes gennych unrhyw broblemau wrth gofrestru ar gyfer y digwyddiad, cysylltwch â: louise.sweeney@adss.cymru