Mae Aelodaeth ADSS Cymru yn cynnwys: Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol, eu Penaethiaid Gwasanaeth a Rheolwyr Enwebedig.

Gall pobl sy'n gadael neu'n ymddeol o'r swyddi hyn gadw cysylltiadau ag ADSS Cymru drwy ddod yn Aelod Anrhydeddus, nad oes tâl am hynny.

Categoriau Aelodaeth

Llawn — £2,550 y flwyddyn, fesul awdurdod lleol
I Gyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol, eu Penaethiaid Gwasanaeth a Rheolwyr enwebedig yng Nghymru.

Cyswllt — £100 y flwyddyn
Rydym yn cynnig y cyfle i ddod yn Aelod Cyswllt i bobl sy'n gallu dangos affinedd neu gysylltiad â gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Anrhydeddus — Yn rhad ac am ddim
Mae croeso i Gyfarwyddwyr, Penaethiaid Gwasanaeth a staff Haen 3 sy'n gadael i fod yn Aelodau Anrhydeddus.

Buddion aelodaeth

  • Cyfle i gyfrannu at a dylanwadu ar weithgareddau a gwaith polisi'r gymdeithas
  • Cyfle i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau yn y sector gofal cymdeithasol - gan gynnwys cyfle i gyfrannu at ein cyhoeddiadau allanol
  • Gwahoddiad a mynediad am ddim i'n seminarau, Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol a digwyddiadau arbennig eraill a drefnir gan ADSS Cymru
  • Gwahoddiad i'r Cynhadledd Cenedlaethol Gofal Cymdeithasol blynyddol.