Mae aelodaeth yn agored i bobl sydd ar hyn o bryd yn dal swydd neu a gyflogwyd yn flaenorol fel cyfarwyddwr statudol y gwasanaethau cymdeithasol neu'n bennaeth gwasanaeth, a gallant ddangos cysylltiad â Chymru.

Categoriau Aelodaeth

Llawn — £600 y flwyddyn
Ar gyfer cyfarwyddwr statudol y gwasanaethau cymdeithasol neu pennaeth gwasanaeth yn awdurdodau lleol Cymru.

Cyswllt — £100 y flwyddyn
Ar gyfer cyn-gyfarwyddwr statudol y gwasanaethau cymdeithasol neu pennaeth gwasanaeth (nid o reidrwydd yng Nghymru).

Buddion aelodaeth

  • Cyfle i gyfrannu at a dylanwadu ar weithgareddau a gwaith polisi'r gymdeithas
  • Cyfle i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau yn y sector gofal cymdeithasol - gan gynnwys cyfle i gyfrannu at ein cyhoeddiadau allanol
  • Gwahoddiad a mynediad am ddim i'n seminarau, Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol a digwyddiadau arbennig eraill a drefnir gan ADSS Cymru
  • Gwahoddiad i'r Cynhadledd Cenedlaethol Gofal Cymdeithasol blynyddol.

GWNEUD GAIS AM AELODAETH

I, the undersigned, hereby apply for Associate Membership of the Association and declare that: