Mae aelodaeth yn agored i bobl sydd ar hyn o bryd yn dal swydd neu a gyflogwyd yn flaenorol fel cyfarwyddwr statudol y gwasanaethau cymdeithasol neu'n bennaeth gwasanaeth, a gallant ddangos cysylltiad â Chymru.

Categoriau Aelodaeth

Llawn — £600 y flwyddyn
Ar gyfer cyfarwyddwr statudol y gwasanaethau cymdeithasol neu pennaeth gwasanaeth yn awdurdodau lleol Cymru.

Cyswllt — £100 y flwyddyn
Ar gyfer cyn-gyfarwyddwr statudol y gwasanaethau cymdeithasol neu pennaeth gwasanaeth (nid o reidrwydd yng Nghymru).

Buddion aelodaeth

  • Cyfle i gyfrannu at a dylanwadu ar weithgareddau a gwaith polisi'r gymdeithas
  • Cyfle i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau yn y sector gofal cymdeithasol
  • Gwahoddiad i bob cynhadledd, seminarau a digwyddiadau arbennig a drefnir gan ADSS Cymru
  • Mynediad i dudalennau aelodau gwefan ADSS Cymru
  • Rhan benodol o wefan ADSS Cymru lle gall Aelodau broffilio meysydd o wybodaeth ac arbenigedd, a chyfnewid gwybodaeth berthnasol
  • Copi o adroddiad blynyddol ADSS Cymru
  • Gwahoddiad i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol ADSS Cymru ac unrhyw gyfarfodydd aelodaeth arbennig eraill.

GWNEUD GAIS AM AELODAETH

I, the undersigned, hereby apply for Associate Membership of the Association and declare that: