Mae Grŵp Penaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan yn cynnwys penaethiaid gwasanaethau plant o bob awdurdod lleol ac yn cwrdd yn chwarterol (gan gynnwys cynhadledd blynyddol).

Fel un o’n grwpiau allweddol, mae’n gyfrifol am arwain ar bob agwedd ar wasanaethau plant, gan lunio ymatebion ADSS Cymru i ymgynghoriadau polisi a mynegi llais arweinwyr proffesiynol yr awdurdodau lleol hynny sy’n darparu gwasanaethau i blant a theuluoedd ledled Cymru.

Hyd y gellir rhagweld, bydd gwaith y grŵp yn cael ei alinio â gwaith Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar Wella Canlyniadau i Blant Llywodraeth Cymru, gan fod y rhaglen yn allweddol i grŵp Penaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan a’i bartneriaid. Mae’r gwaith pwysig hwn wedi’i drefnu ar gyfer tymor 2016 – 2021 y Cynulliad, gyda gwahanol lifoedd gwaith y bydd aelodau grŵp Penaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan yn ymgymryd â nhw.

Marian Hughes

Marian Hughes

Cadeirydd AWHoCsCyngor Sir Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarvon LL55 1SH01286 672255
Sally Jenkins

Sally Jenkins

Pennaeth Gwasanaethau Plant a TheuluoeddCyngor a Dinas Casnewydd, Social Services, Civic Centre, Newport NP20 4UR01633 656656
Fon Roberts

Fon Roberts

Pennaeth Gwasanaeth i Plant a TheuluoeddCyngor Sir Ynys Môn, Council Offices, Llangefni LL77 7TW01248 750057
Tanya Evans

Tanya Evans

Pennaeth Gwasanaethau PlantCyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Anvil Court, Church Street, Abertillery NP13 1DB01495 356067
Laura Kinsey

Laura Kinsey

Pennaeth Diogelu ac AsesuCyngor Bwrdeistref Sirol Pen-Y-Bont ar Ogwr, Sunnyside, Bridgend CF31 4AR01656 642314
Gareth Jenkins

Gareth Jenkins

Cyfarwyddwr Gwasanaethau PlantCyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Ty Penallta, Tredomen Park, Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7PG01443 864520
Deborah Driffield

Deborah Driffield

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau PlantCyngor Caerdydd, County Hall, Atlantic Wharf, Cardiff CF10 4UW02920 873803
Stefan Smith

Stefan Smith

Pennaeth Gwasanaethau PlantCyngor Sir Gar, Parc Dewi Sant, Jobs Well Road, Carmarthen SA31 3HB01267 234567
Sian Howys

Sian Howys

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Teuluoedd a PlantCyngor Sir Ceredigion, Min Aeron, Rhiw Goch, Aberaeron SA46 0DY01545 572630
Kate Devonport

Kate Devonport

Pennaeth Gwasanethau Plant, Teuluoedd a DiogeluCyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, The Lodge, Civic Centre Annexe, Colwyn Bay LL29 8AR01492 574000
Karen Evans

Karen Evans

Pennaeth Gwasnaethau Addysg a PhlantCyngor Sir Ddinbych, Ty Nant, Nant Hall Road, Prestatyn LL19 9LG01824 708064
Craig Macleod

Craig Macleod

Uwch Rheolwr: Phlant a GweithluCyngor Sir Y Flin,t County Hall, Mold CH7 6NN01352 701313
Annabel Lloyd

Annabel Lloyd

Pennaeth Gwasanaethau Cymdeithasol PlantCyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Civic Centre, Castle Street, Merthyr Tydfil CF47 8AN01685 724693
Diane Corrister

Diane Corrister

Pennaeth Gwasanaethau PlantCyngor Sir Fynwy, PO Box 106, Caldicot NP24 9AN
Keri Warren

Keri Warren

Pennaeth Gwasanaethau PlantCyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot, Social Services, Health & Housing, Neath Civic Centre, Neath SA11 3QZ01639 763327
Bernadette Toomey

Bernadette Toomey

Pennaeth Gwasanaethu PlantCyngor Sir Benfro, County Hall, Haverfordwest SA61 1TP01437 775831
Jan Coles

Jan Coles

Pennaeth Gwasanaethu PlantCyngor Sir Powys, Powys County Hall, Llandrindod Wells LD1 5LG08456 027030
Ann Batley

Ann Batley

Cyfarwyddwr Gwasanaethau PlantCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Ty Trevithick, Abercynon, CF45 4UQ01443 744044
Julie Thomas

Julie Thomas

Pennaeth Gwasanaeth Plant a TheuluoeddDinas a Sir Abertawe, Oldway Centre, 36 Orchard Street, Swansea SA1 5LD01792 636000
Jason O'Brien

Jason O'Brien

Pennaeth Gwasanaethau I Blant a TheuluoeddCyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Social Services Department, County Hall, Cwmbran NP44 2WN01495 742823
Rachel Evans

Rachel Evans

Pennaeth Gwasanaethau Plant a Phobl IfaincCyngor Bro Morgannwg,The Dock Offices, Subway Road, Barry CF63 4RT01446 700111
Angela Povey

Angela Povey

Cyngor Bwrdeistred Sirol WrecsamCyngor Bwrdeistred Sirol Wrecsam, 16 Lord Street, Wrexham01978 292000
Suzanne Griffiths

Suzanne Griffiths

Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Gwasanaeth Mabwysiadu CenedlaetholCity of Cardiff Council, County Hall, Cardiff CF10 4UW02920 873924