Cychwynodd Grŵp Arweinyddiaeth y Gweithlu ym mis Chwefror 2021 a bydd yn canolbwyntio ar ddatblygu'r blaenoriaethau ar gyfer ADSS Cymru o amgylch gweithredu'r Strategaeth Gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae gan y grŵp gyfrifoldeb arweiniol yn ADSS Cymru am bob mater sy'n ymwneud â'r gweithlu.

Mae'n cyfarfod bob deufis.

Prif gyfarwyddwr polisi: Jenny Williams (Conwy)