Mae’r Grŵp Arwain y Gweithlu yn cynnwys cynrychiolwyr o Ofal Cymdeithasol Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, cyfarwyddwyr adnoddau dynol mewn awdurdodau lleol, rheolwyr y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol, a chyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol arweiniol y gweithlu o bob un o’r chwe rhanbarth.

Mae’r grŵp yn cwrdd bob chwe mis.

Arweinydd Polisi: Jonathan Griffiths (Syr Dynbych)

Blaenoriaethau: 

Mae’r grwp yn gysylltiedig â Grŵp Rheolwyr Gweithlu Cymru Gyfan ac mae ganddo’r prif gyfrifoldeb yn ADSS Cymru dros broblemau mewn perthynas â’r canlynol:

  • cynllunio a datblygu’r gweithlu
  • fframweithiau hyfforddi a chymwysterau
  • mentrau recriwtio, cadw a gyrfaoedd
  • cynrychiolaethau a chysylltiadau ADSS Cymru â chyrff rheoleiddio cenedlaethol a hyfforddi.