Diolch i'r proffesiwn gofal cymdeithasol am eich ymrwymiad parhaus i ddarparu gofal eithriadol i ddinasyddion ledled Cymru.


Mae ADSS Cymru yn gweithio gyda'n partneriaid i ddarparu gwybodaeth ac arweiniad i Gomisiynwyr a Darparwyr Gofal Cymdeithasol o gylch Coronafeirws Newydd (Covid-19)

Ein tudalennau Covid-19

Yr Hyn Yr Ydym Yn Gwneud

Mae ADSS Cymru yn darparu profiad a gwybodaeth arbenigol, o ran polisi ac arferion proffesiynol, yn delio â holl agweddau gwasanaethau cymdeithasol. Mae hefyd yn adnawdd gwybodaeth allweddol o fewn y sector gwasanaethau cymdeithasol, gan ymateb i’r galw am wybodaeth i lywio ar gymryd penderfyniadau strategol ac arferion gorau.

Darllen mwy

Newyddion a Cyhoeddiadau

Partneriaid

Welsh Government
Welsh Local Government Associates (WLGA)
Social Care Wales
Care Inspectorate Wales
Care Forum Wales
Older People’s Commissioner for Wales
ADEW