Mae cofrestru ar AGOR nawr ar gyfer y

Cynhadledd Gofal Cymdeithasol Genedlaethol 2020 Digidol

19 - 20 Tachwedd

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu cynhadleddwyr i'n digwyddiad ar-lein cyntaf erioed, a fydd yn cynnwys cyfleoedd i ddysgu, trafod a rhwydweithio gyda chyd-weithwyr proffesiynol gofal cymdeithasol.

Archebwch eich lle nawr

Diolch i'r proffesiwn gofal cymdeithasol am eich ymrwymiad parhaus i ddarparu gofal eithriadol i ddinasyddion ledled Cymru.


Mae ADSS Cymru yn gweithio gyda'n partneriaid i ddarparu gwybodaeth ac arweiniad i Gomisiynwyr a Darparwyr Gofal Cymdeithasol o gylch Coronafeirws Newydd (Covid-19)

Ein tudalennau Covid-19

Yr Hyn Yr Ydym Yn Gwneud

Mae ADSS Cymru yn darparu profiad a gwybodaeth arbenigol, o ran polisi ac arferion proffesiynol, yn delio â holl agweddau gwasanaethau cymdeithasol. Mae hefyd yn adnawdd gwybodaeth allweddol o fewn y sector gwasanaethau cymdeithasol, gan ymateb i’r galw am wybodaeth i lywio ar gymryd penderfyniadau strategol ac arferion gorau.

Darllen mwy

Partneriaid

Welsh Government
Welsh Local Government Associates (WLGA)
Social Care Wales
Care Inspectorate Wales
Care Forum Wales
Older People’s Commissioner for Wales
ADEW