Mae ADSS Cymru yn darparu canlyniadau cadarnhaol i gymunedau a phobl Cymru trwy llywio a dylanwadu ar ddeddfwriaeth, polisïau ac ymarfer yn y sector gofal cymdeithasol.

Darllen mwy

ADSS Cymru yw llais arweinyddiaeth broffesiynol a strategol gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru. Rydyn ni'n cynrychioli barn gyfunol yr holl adrannau gwasanaethau cymdeithasol dros y 22 awdurdod lleol ledled Cymru.

Darllen mwy

Yr Hyn Yr Ydym Yn Gwneud

Mae ADSS Cymru yn darparu profiad a gwybodaeth arbenigol, o ran polisi ac arferion proffesiynol, yn delio â holl agweddau gwasanaethau cymdeithasol. Mae hefyd yn adnawdd gwybodaeth allweddol o fewn y sector gwasanaethau cymdeithasol, gan ymateb i’r galw am wybodaeth i lywio ar gymryd penderfyniadau strategol ac arferion gorau.

Darllen mwy

Newyddion a Cyhoeddiadau

Partneriaid

Welsh Government
Welsh Local Government Associates (WLGA)
Social Care Wales
Care Inspectorate Wales
Care Forum Wales
Association of Directors of Education in Wales (ADEW)
Older Peopleโ€™s Commissioner for Wales