DIOLCH

i'r holl weithwyr gofal cymdeithasol am eich gwaith caled a'ch proffesiynoldeb, gan ddarparu gofal i ddinasyddion ledled Cymru.


Mae ADSS Cymru yn gweithio gyda'n partneriaid ar draws y Sector Gofal Cymdeithasol i ddarparu gwybodaeth ac arweiniad i Gomisiynwyr a Darparwyr Gofal Cymdeithasol o gylch Coronafeirws Newydd (Covid-19)

Darllenwch mwy

Yr Hyn Yr Ydym Yn Gwneud

Mae ADSS Cymru yn darparu profiad a gwybodaeth arbenigol, o ran polisi ac arferion proffesiynol, yn delio â holl agweddau gwasanaethau cymdeithasol. Mae hefyd yn adnawdd gwybodaeth allweddol o fewn y sector gwasanaethau cymdeithasol, gan ymateb i’r galw am wybodaeth i lywio ar gymryd penderfyniadau strategol ac arferion gorau.

Darllen mwy

Partneriaid

Welsh Government
Welsh Local Government Associates (WLGA)
Social Care Wales
Care Inspectorate Wales
Care Forum Wales
Association of Directors of Education in Wales (ADEW)
Older People’s Commissioner for Wales