Information at a glance

  • Date: 12/07/2021 - 16/07/2021
  • Amser: 9:00 am - 4:00 pm
  • Lleoliad: Ar lein

Description

Gŵyl yr Haf i Aelodau ADSS Cymru, 12 i 16 Gorffennaf 2021

Digwyddiad rhithwir yw Gŵyl Aelodau ADSS Cymru ar gyfer aelodau a gwesteion gwahoddedig, gyda chyfleoedd i ryngweithio a rhannu profiadau â chydweithwyr, dysgu am y datblygiadau diweddaraf ar gyfer y sefydliad a’n partneriaid strategol a’u trafod, a rhannu'r arfer da sydd wedi digwydd ar draws gofal cymdeithasol ac iechyd dros y flwyddyn ddiwethaf.

Bydd yr ŵyl hefyd yn canolbwyntio ar les y gweithlu, a bydd yn cynnwys trafodaethau, cyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n cefnogi eich lles eich hun, a chyfle i archwilio sut y gallwch gefnogi eich cydweithwyr.

Bydd y digwyddiad yn gymysgedd o sesiynau byw a sesiynau a recordiwyd ymlaen llaw, a bydd yn cael ei gynnal rhwng 12 a 16 Gorffennaf 2021.

Er i ni fethu â threfnu ein seminar gwanwyn flynyddol i'n haelodau eleni, rydym, serch hynny, am roi'r cyfle hollbwysig i'n haelodau, er ar ffurf rithwir, i ddysgu, trafod, rhannu a chefnogi ei gilydd wrth i ni barhau i geisio dod o hyd i ffordd allan o'r pandemig a chynllunio ar gyfer ein hadferiad.

Mae'r ŵyl ar agor i bob un o'n haelodau ac yn rhad ac am ddim. Rhaid i aelodau gofrestru er mwyn mynychu'r ŵyl, ac anfonir y manylion cofrestru maes o law. Yn y cyfamser, NODWCH Y DYDDIAD i fod yn bresennol.