Sefydlwyd panel arbenigol i gynnal adolygiad o iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae hyn yn unol â'r ymrwymiad a wnaed gan y Prif Weinidog.

Mae’r Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi’i gwblhau ac mae’r adroddiad terfynol wedi’i gyhoeddi.

Gweithiodd aelodau ADSS Cymru gydag aelodau'r panel i gyfrannu tuag at yr adroddiad hwn.

  • Awdur: Welsh Government
  • Dyddiad: 19/01/2018