Mae tocynnau nawr ar werth ar gyfer Cynhadledd Genedlaethol Gofal Cymdeithasol 2024! Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yng Nghlwb Criced Morgannwg, Caerdydd ddydd Mawrth 15 a dydd Mercher 16 Hydref.

Y Gynhadledd Gofal Cymdeithasol Genedlaethol yw'r cyfle arddangos a rhwydweithio mwyaf blaenllaw i bobl sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae'n gyfle i uwch arweinwyr a darpar arweinwyr ym maes gofal cymdeithasol ddod ynghyd â'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau mewn llywodraeth leol a chenedlaethol, y sector preifat a'r trydydd sector, arbenigwyr yn ôl profiad, a myfyrwyr gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol.

Bydd y digwyddiad eleni yn archwilio'r thema, 'Sut i wneud mwy, gyda'n gilydd'. Bydd cyfleoedd i rannu enghreifftiau o sut, boed drwy bartneriaethau arloesol ar draws y sector preifat a'r trydydd sector, neu drwy weithio gyda darparwyr technoleg mewn ffyrdd creadigol a arloesol, y gallwn weithio gyda'n gilydd i sicrhau bod ein hadnoddau yn cael yr effaith fwyaf ystyrlon ar yr unigolion a'r cymunedau ledled Cymru.

Mae'r rhaglen yn cynnwys sgyrsiau ysbrydoledig a phaneli a gweithdai rhyngweithiol, gyda ffocws arbennig ar gynyddu lleisiau pobl sydd â phrofiad byw, ochr yn ochr â rhannu arfer gorau ac arloesedd. Bydd hefyd gofod arddangos prysur a digon o gyfleoedd i rwydweithio a mwynhau sgwrs ystyrlon.

A gyda'r nos, mae NSCC yn falch iawn o ddatgelu Under the Dome: profiad ymgolli yn dathlu cymuned a chysylltiad mewn lleoliad arbennig iawn. Bydd y digwyddiad yn plethu theatr dros dro, bwyd stryd a cherddoriaeth fyw at ei gilydd, gyda mwy o fanylion i'w datgelu yn fuan.

Mae gennym gyfleoedd cyffrous i noddwyr ac arddangoswyr gefnogi'r digwyddiad eleni. Am fwy o fanylion ac i weld llyfryn noddwr ac arddangoswr, e-bostiwch louise.sweeney@adss.cymru.

Yn ysbryd undod a dyfeisgarwch, rydym yn falch iawn o gynnig llawer llai o brisiau tocynnau aelodau ADSS Cymru. Archebwch eich tocynnau ar gyfer NSSC 2024 ar wefan TicketTailor

  • Awdur: ADSS Cymru
  • Dyddiad: 02/04/2024