Datganiad ar y cyd yw hwn gan ADSS Cymru ac CCAC. 

Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol (ADSS) Cymru yw’r sefydliad arweinyddiaeth proffesiynol a  strategol cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol. Rydym yn sefydliad aelodaeth, yn cynrychioli pob un o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru. 

Rôl ADSS Cymru, fel y sefydliad arweinyddiaeth cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru, yw cynrychioli llais cyfunol, awdurdodol cyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol a phenaethiaid gwasanaethau i oedolion a phlant, ynghyd â gweithwyr proffesiynol sy'n cefnogi plant ac oedolion sy'n agored i niwed, eu teuluoedd a’u cymunedau, ar amrediad o faterion cenedlaethol a rhanbarthol cysylltiedig â pholisïau, arferion ac adnoddau gofal cymdeithasol. Dyma'r unig gorff cenedlaethol sy'n gallu mynegi barn y gweithwyr proffesiynol hynny sy'n arwain ein gwasanaethau gofal cymdeithasol. 

Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addsyg Cymru (CCAC) yw’r grŵp proffesiynol o swyddogion awdurdodau lleol sy'n atebol am swyddogaethau addysg statudol ym mhob un o'r awdurdodau lleol yng Nghymru. 

Mae gan y gymdeithas rôl hirsefydlog wrth gynghori ar ddatblygu a chyflenwi addysg a lansiadau cysylltiedig eraill yn strategol ar ran awdurdodau lleol yng Nghymru. 

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â contact@adss.cymru 

  • Awdur: ADSS Cymru
  • Dyddiad: 19/11/2021