Effaith Pandemig y Coronafeirws ar Wasanaethau Dydd, Gofal Seibiant a Lleoliadau Arhosiad Byr

Grant Cyflawni Trawsnewid Rhaglen 2021/22

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio Llywodraeth Cymru wedi gofyn, fel rhan o'r Grant Cyflawni Gweddnewid ar gyfer 2021/22, fod ADSS Cymru yn cynnal arferion monitro i asesu effaith y pandemig ar seibiannau byr, gwasanaethau cyfwng a gwasanaethau dydd.

 

 

  • Awdur: ADSS Cymru
  • Dyddiad: 07/12/2021