Darparu Gofal Cymdeithasol mewn

Cymru Wrth-Hiliol

Gofynnodd Llywodraeth Cymru i ADSS Cymru i arwain rhaglen waith sy’n cyfrannu at y broses o weithredu Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol.

Roedd y prosiect yn archwilio’r defnydd o wasanaethau dehongli a chyfieithu, a chafodd ei ariannu gan raglen Grant Cyflawni Trawsnewid Llywodraeth Cymru. Mae’n adeiladu ar waith blaenorol a oedd yn archwilio’r rhwystrau sy’n atal pobl o gefndiroedd ethnig lleiafrifol rhag derbyn gofal cymdeithasol.

Cliciwch ar y botymau 'Lawrlwytho' ar y dde i ddarllen yr adroddiad llawn, sydd ar gael yn hawdd ei ddarllen, yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Darparu Gofal Cymdeithasol mewn Cymru Wrth-Hiliol
Lawrlwytho
  • Dyddiad: 23/06/2023