LAWRLWYTHO PDF I BRINTIO

Mae Darparwyr Gofal yn rhoi gefnogaeth hanfodol i'r dinasyddion sydd fwyaf mewn perygl yn ein cymunedau, ac mae arweinyddiaeth gofal cymdeithasol yng Nghymru yn falch o’ch ymrwymiad parhaol a'ch gwaith caled.

Dylid darllen y bwletin gwybodaeth hon ar y cyd â'r cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW) a Llywodraeth Cymru.

 

Pwnc

Manylion

Dolenni

Llywodraeth Cymru

Cael bwyd a chyflenwadau hanfodol yn ystod pandemig y coronafeirws

 

Sut allwch chi gael bwyd a chyflenwadau hanfodol os ydych yn agored i niwed, hunanynysu neu yn weithiwr hanfodol.

https://llyw.cymru/cael-bwyd-chyflenwadau-hanfodol-yn-ystod-pandemig-y-coronafeirws

Canllawiau ar ddiogelu pobl a ddiffinnir yn glinigol ar sail feddygol fel rhai eithriadol o agored i niwed yn sgil y coronafeirws (COVID-19) – y cynllun ‘gwarchod’ gynt

 

Canllawiau ar warchod ac amddiffyn pobl a ddiffinnir ar sail feddygol fel rhai eithriadol o agored i niwed yn sgil y COVID-19

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-ddiogelu-pobl-ddiffinnir-yn-glinigol-ar-sail-feddygol-fel-rhai-eithriadol-o-agored-i

 

Symud Cymru i Lefel Rhybudd 3: Y Prif Weinidog yn nodi’r cynlluniau ar gyfer llacio cyfyngiadau COVID ymhellach

 

Heddiw, mae Mark Drakeford, y Prif Weinidog, yn nodi cyfres o fesurau a fydd yn symud Cymru i Lefel Rhybudd 3 yn llawn erbyn 17 Mai, os bydd yr amodau o ran iechyd y cyhoedd yn parhau'n ffafriol.

https://llyw.cymru/symud-cymru-i-lefel-rhybudd-3-y-prif-weinidog-yn-nodir-cynlluniau-ar-gyfer-llacio-cyfyngiadau-covid

 

Hysbysiad Addasu’r Cod Trefniadaeth Ysgolion (Cymru) 2021

 

Mae'r Hysbysiad hwn yn addasu gofynion statudol penodol yn y Cod Trefniadaeth Ysgolion dros dro o 8 Ionawr 2021 tan 28 Chwefror 2021.

https://llyw.cymru/hysbysiad-addasur-cod-trefniadaeth-ysgolion-cymru-2021

 

Profion asymptomatig: lleoliadau addysg a gofal plant

 

Canllawiau ar gyfer lleoliadau addysg a gofal plant ar gyfer profion ddwywaith yr wythnos gartref.

https://llyw.cymru/profion-asymptomatig-lleoliadau-addysg-gofal-plant

 

Cyfarwyddydau Gofal Sylfaenol (Cynllun Imiwneiddio COVID-19 Brechlyn Moderna)

 

Cyfarwyddiadau i fyrddau iechyd ar roi brechlyn COVID-19 Moderna.

https://llyw.cymru/cyfarwyddydau-gofal-sylfaenol-cynllun-imiwneiddio-covid-19-brechlyn-moderna

 

Plant agored i niwed a diogelu: y coronafeirws

 

Information about vulnerable children and safeguarding during the coronavirus pandemic.

https://llyw.cymru/plant-agored-i-niwed-diogelu-y-coronafeirws

 

Canllawiau ar amddiffyn pobl sydd fwyaf tebygol o fynd yn wael iawn o coronafeirws (gwarchod): canllaw hawdd ei ddarllen

 

Canllaw hawdd ei ddarllen i'ch helpu i fod yn barod i aros gartref ac i arbed coronafeirws rhag lledaenu.

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-amddiffyn-pobl-sydd-fwyaf-tebygol-o-fynd-yn-wael-iawn-o-coronafeirws-gwarchod-canllaw

 

  • Awdur: ADSS Cymru & Partners
  • Dyddiad: 07/04/2021