LAWRLWYTHO PDF I BRINTIO

Mae Darparwyr Gofal yn rhoi gefnogaeth hanfodol i'r dinasyddion sydd fwyaf mewn perygl yn ein cymunedau, ac mae arweinyddiaeth gofal cymdeithasol yng Nghymru yn falch o’ch ymrwymiad parhaol a'ch gwaith caled.

Dylid darllen y bwletin gwybodaeth hon ar y cyd â'r cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW) a Llywodraeth Cymru.

Nod y bwletin hwn yw rhoi gwybod i ddarparwyr am y diweddariadau diweddaraf, darparu cyngor ac ymateb i ymholiadau cyffredinol.

 

Pwnc

Manylion

Dolen

Llywodraeth Cymru

Pob cartref i gael gwybodaeth am y brechlyn

Bydd pob cartref yng Nghymru yn derbyn llythyr cyn hir ynglŷn â chynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer brechu rhag COVID-19.

Pob cartref i gael gwybodaeth am y brechlyn | LLYW.CYMRU

Datganiad Ysgrifenedig: Llythyr at bobl sy’n Eithriadol o Agored i Niwed yn Glinigol – y cynllun ‘gwarchod’ gynt.

Vaughan Gething, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-llythyr-bobl-syn-eithriadol-o-agored-i-niwed

Deddfwriaeth y coronafeirws a chanllawiau ar y gyfraith

 

Pasiwyd y cyfreithiau a'r canllawiau ar y cyfreithiau hyn yng Nghymru mewn ymateb i bandemig coronafeirws.

https://llyw.cymru/deddfwriaeth-y-coronafeirws-chanllawiau-ar-y-gyfraith

 

Ysgolion: canllawiau coronafeirws

 

Newidiadau i ddysgu ac addysgu mewn ysgolion.

https://llyw.cymru/ysgolion-canllawiau-coronafeirws

 

Sleidiau a setiau data o friff coronafeirws y Prif Swyddog Meddygol a Prif Weithredwr GIG Cymru: 6 Ionawr 2021

 

Gwybodaeth ystadegol o friff coronafeirws y Prif Swyddog Meddygol a Prif Weithredwr GIG Cymru ar 6 Ionawr 2021.

https://llyw.cymru/sleidiau-setiau-data-o-friff-coronafeirws-y-prif-swyddog-meddygol-prif-weithredwr-gig-cymru-6-ionawr-2021

 

Cefnogi’r gweithlu gwyddor gofal iechyd drwy ail don COVID-19 Rhagfyr 2020

 

Di Llythyr gan Brif Swyddogion Gwyddor Gofal Iechyd ynglŷn ag ail don Coronafeirws (COVID-19).

https://llyw.cymru/cefnogir-gweithlu-gwyddor-gofal-iechyd-drwy-ail-don-covid-19-rhagfyr-2020

 

Pobl eithriadol o agored i niwed yn sgil COVID-19 sydd wedi bod yn gwarchod eu hunain: cwestiynau cyffredin

 

Gwybodaeth i’r bobl sydd mewn perygl mawr iawn o fynd yn ddifrifol wael gyda’r coronfafeirws.

https://llyw.cymru/pobl-eithriadol-o-agored-i-niwed-yn-sgil-covid-19-sydd-wedi-bod-yn-gwarchod-eu-hunain-cwestiynau

 

Cau lleoliadau lletygarwch

 

Copïau o ohebiaeth yn ymwneud â'r penderfyniad i gau lleoliadau lletygarwch.

https://llyw.cymru/atisn

 

Mapiau proses profion cartrefi gofal

 

Mapiau proses i ddarparu canllawiau ar gyfer profion COVID-19 mewn cartrefi gofal.

https://llyw.cymru/mapiau-proses-profion-cartrefi-gofal

 

Mesurau diogelu mewn lleoliadau gofal plant: cadw gofal plant yn ddiogel

 

Sut i baratoi eich gwasanaeth gofal plant i ganiatáu i fwy o blant fynychu, a'u diogelu nhw a'ch staff rhag y coronafeirws.

https://llyw.cymru/mesurau-diogelu-mewn-lleoliadau-gofal-plant-cadw-gofal-plant-yn-ddiogel

Prif Weinidog Cymru: “Arhoswch gartref i achub bywydau”

 

Dywedodd y Prif Weinidog Mark Drakeford heddiw bod rhaid i bawb aros gartref i achub bywydau wrth iddo gadarnhau y bydd cyfyngiadau lefel rhybudd pedwar y coronafeirws yn parhau yng Nghymru.

https://llyw.cymru/prif-weinidog-cymru-arhoswch-gartref-i-achub-bywydau

Canllawiau ar ddysgu mewn ysgolion a lleoliadau: coronafeirws

 

Mae’r canllawiau hyn yn rhoi cyngor ar y dysgu a’r addysgu y gallai ysgolion a lleoliadau ddymuno eu darparu.

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-ddysgu-mewn-ysgolion-lleoliadau-coronafeirws

Cynllun rheoli’r coronafeirws: lefelau rhybudd yng Nghymru

 

Disgrifio'r mesurau i reoli'r coronafeirws ar 4 lefel rhybudd a sut byddai'r lefelau yn cael eu gosod.

https://llyw.cymru/cynllun-rheolir-coronafeirws-lefelau-rhybudd-yng-nghymru

Datganiad Ysgrifenedig: Strategaeth Frechu COVID-19

 

Vaughan Gething, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-strategaeth-frechu-covid-19

 

Strategaeth frechu COVID-19

Sut y byddwn yn diogelu ein poblogaeth rhag COVID-19 drwy frechu.

Strategaeth frechu COVID-19 | LLYW.CYMRU

Arolwg o’r Adnodd Asesu Risg COVID-19 ar gyfer y Gweithlu yng Nghymru: hysbysiad preifatrwydd

 

Gwybodaeth ynghylch sut y byddwn yn defnyddio eich data.

https://llyw.cymru/arolwg-or-adnodd-asesu-risg-covid-19-ar-gyfer-y-gweithlu-yng-nghymru-hysbysiad-preifatrwydd

Brechlyn COVID-19 a Cartrefi gofal i oedolion.

Bu rhai pryderon o ran brechu Covid-19 ar gyfer preswylwyr a staff cartrefi gofal lle mae achosion o COVID-19 neu un achos cadarnhaol mewn aelod staff asymptomatig.

 

Fe gall brechu staff a thrigolion cartrefi gofal oedolion digwydd o hyd yn amodol ar asesiad risg.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru:

https://icc.gig.cymru/pynciau/imiwneiddio-a-brechlynnau/gwybodaeth-brechlyn-covid-19/adnoddau-i-weithwyr-proffesiynol-iechyd-a-gofal-cymdeithasol/

 

  • Awdur: ADSS Cymru & Partners
  • Dyddiad: 13/01/2021