Mae Addewid Cymru Gyfan yn ymrwymiad gan arweinwyr Gwasanaethau Plant ledled Cymru, i weithio'n gydweithredol ac yn dryloyw i reoli'r gadwyn gyflenwi asiantaethau, gwella ansawdd staff asiantaeth a rheoleiddio cyfraddau tâl o fewn gwaith cymdeithasol plant.

Mae Addewid Cymru Gyfan yn rhan o raglen gweithlu strategol ehangach sy'n ymateb i heriau recriwtio a chadw Gweithwyr Cymdeithasol Plant.

Daeth yr Addewid gwreiddiol i rym o 1 Mai 2023. Yn dilyn ymgysylltiad ac adborth gan awdurdodau lleol ac asiantaethau, mae'r Adduned wedi'i diwygio a'i gwella. Daw'r fersiwn ddiweddaraf hon i rym o 1 Mai 2024.

Mae'r Addewid newydd ar gael i'w lawrlwytho yma ynghyd â'r atodiadau.

Atodiad 1
Lawrlwytho
Atodiad 2
Lawrlwytho
Atodiad 3
Lawrlwytho
  • Awdur: ADSS Cymru
  • Dyddiad: 30/04/2024