Mae ADSS Cymru wedi cyhoeddi llythyr at Weinidog Gofal Cymdeithasol newydd Llywodraeth Cymru, Dawn Bowden AS.

Yn y llythyr, mae ADSS Cymru yn llongyfarch y gweinidog ar ei rôl newydd ac yn edrych ymlaen at barhau â'n perthynas waith gref a chynhyrchiol. Rydym hefyd yn tynnu sylw at yr heriau sylweddol sy'n wynebu'r sector a'r angen i gyd-gynhyrchu atebion arloesol a chynaliadwy.

Mae'r llythyr ar gael i'w ddarllen a'i lawrlwytho yma.

  • Awdur: ADSS Cymru
  • Dyddiad: 11/04/2024