Mae’r Bwrdd Llywodraethu, sy’n cwrdd bob chwe wythnos, yn gyfrifol am weithrediad y gymdeithas ac yn gweithredu fel corff gwneud penderfyniadau’r gymdeithas.

Mae’r Bwrdd Llywodraethu’n cynnwys:

  • Llywydd
  • dau Is-Lywydd
  • Trysorydd
  • Ysgrifennydd
  • Cynlywydd
  • saith Cyfarwyddwr Rhanbarthol Arweiniol.
Jenny Williams

Jenny Williams

Llwydd
Dave Street

Dave Street

Lywydd Y Gorfennol
Sue Cooper

Sue Cooper

Is-Lywydd
Nicola Stubbins

Nicola Stubbins

Is-Lywydd
Neil Ayling

Neil Ayling

Ysgrifennydd Anrhydeddus
Tony Young

Tony Young

Trysorydd Mygedol
Gio Isingrini

Gio Isingrini

Dave Howes

Dave Howes

Jonathan Griffiths

Jonathan Griffiths

Lance Carver

Lance Carver

Alison Bulman

Alison Bulman

Cynrychiolydd AWHOCSSally Jenkins
Alwyn Jones

Alwyn Jones

Cynrychiolydd AWASH