Mae’r Bwrdd Llywodraethu, sy’n cwrdd bob chwe wythnos, yn gyfrifol am weithrediad y gymdeithas ac yn gweithredu fel corff gwneud penderfyniadau’r gymdeithas.

Mae’r Bwrdd Llywodraethu’n cynnwys:

  • Llywydd
  • dau Is-Lywydd
  • Trysorydd
  • Ysgrifennydd
  • Cynlywydd
Susan Cooper

Susan Cooper

LlywyddCyngor Bwystref Sirol Pen-y-Bant ar Ogwr01656 642251
Nicola Stubbins

Nicola Stubbins

Is-Lywydd
Jonathan Griffiths

Jonathan Griffiths

Is-Lywydd
Jenny Williams

Jenny Williams

Lywydd Y Gorfennol
Dave Street

Dave Street

Trysorydd Mygedol
Neil Ayling

Neil Ayling

Ysgrifennydd Anrhydeddus