Mae’r Bwrdd Llywodraethu, sy’n cwrdd bob chwe wythnos, yn gyfrifol am weithrediad y gymdeithas ac yn gweithredu fel corff gwneud penderfyniadau’r gymdeithas.

Mae’r Bwrdd Llywodraethu’n cynnwys:

  • Llywydd
  • dau Is-Lywydd
  • Trysorydd
  • Ysgrifennydd
  • Cynlywydd
  • saith Cyfarwyddwr Rhanbarthol Arweiniol.
Susan Cooper

Susan Cooper

LlywyddCyngor Bwystref Sirol Pen-y-Bant ar Ogwr01656 642251
Nicola Stubbins

Nicola Stubbins

Is-Lywydd
Jonathan Griffiths

Jonathan Griffiths

Is-Lywydd
Jenny Williams

Jenny Williams

Lywydd Y Gorfennol
Dave Street

Dave Street

Trysorydd Mygedol
Neil Ayling

Neil Ayling

Ysgrifennydd Anrhydeddus
Gio Isingrini

Gio Isingrini

Dave Howes

Dave Howes

Lance Carver

Lance Carver

Alison Bulman

Alison Bulman

Cynrychiolydd AWHOCSMarian Parry Hughes
Gill Pratlett

Gill Pratlett

Cynrychiolydd AWASH