Prif ddiben y Cyngor Gweithredol yw gweithredu fel corff ymgynghorol, gan gynghori’r bwrdd yn ôl y gofyn o bryd i’w gilydd, ond nid yw’n gwneud penderfyniadau ar ran y bwrdd.

Mae’r cyngor gweithredol yn cwrdd o leiaf dwywaith y flwyddyn ac yn cynnwys:

  • 22 o gyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol
  • Cadeirydd Penaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan (AWHoCS)
  • Cadeirydd Penaethiaid Gwasanaethau i Oedolion Cymru Gyfan (AWASH)
  • Cadeirydd Penaethiaid Gwasanaethau Busnes Cymru Gyfan (AWHoBS)
     
Jenny Williams, Llwydd

Jenny Williams, Llwydd

Cyfarwyddwr Gwasanaethau CymdeithasolCyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Government Buildings, Dinerth Road, Rhos on Sea LL28 4UL01492 575680
Susan Cooper, Is-Lywydd

Susan Cooper, Is-Lywydd

Cyfarwyddwr Corfforaethol - LlesCyngor Bwrdeistref Sirol Bont ar Ogwr, Civic Offices, Angel Street, Bridgend CF31 4WB01656 642251
Nicola Stubbins, Is- Lywydd

Nicola Stubbins, Is- Lywydd

Cyfarwyddwr Gwasanaethau CymdeithasolCyngor Sir Dinbych, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin LL15 1YN01824 706149
Dave Street, Lywydd Y Gorfennol

Dave Street, Lywydd Y Gorfennol

Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau CymdeithasolCyngor Bwrdeistref Sirol Caerphilly, Ty Penallta, Tredomen Park, Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7PG01443 864560
Alwyn Jones

Alwyn Jones

Cyfarwyddwr statudol interim y gwasanaethau cymdeithasolCyngor Sir Ynys Môn, Housing and Social Services Department, Council Offices, Llangefni, LL77 7TW01248 751919
Damien McCann

Damien McCann

Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau CymdeithasolCyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Department of Social Services, Anvil Court, Church Street Abertillery NP13 1DB01495 355383
Claire Marchant

Claire Marchant

Cyfarwyddwr Gwasanaethau CymdeithasolCyngor Caerdydd, Atlantic Wharf, Cardiff CF10 4UW02920 873803
Jake Morgan

Jake Morgan

Cyfarwyddwr Gwasanaethau CymunedolCyngor Sir Gar, Department for Communities, County Hall, Carmarthen SA31 1JP01267 224697
Donna Pritchard

Donna Pritchard

Cyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau CymdeithasolCyngor Sir Ceredigion, Minaeron, Vicarage Hill, Aberaeron SA46 0DY01545 572616
Neil Ayling, Ysgrifennydd Anrhydeddus

Neil Ayling, Ysgrifennydd Anrhydeddus

Prif Swyddog, Gwasanaethau CymdeithasolCyngor Sir y Fflint, County Hall, Mold CH7 6NN01352 702507
Morwena Edwards

Morwena Edwards

Pennaeth yr Uned Ddarparwyr a Gwasanaethau CymdeithasolCyngor Sir Gwynedd, Council Offices, Shirehall Street, Caernarvon LL55 1SH01286 679468
Lisa Curtis-Jones

Lisa Curtis-Jones

Prif Swyddog Gwasanaethau CymdeithasolCyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tydful, Civic Centre, Castle Street, Merthyr Tydfil CF47 8AN01685 724693
Julie Boothroyd

Julie Boothroyd

Cyfarwyddwr Gwasanaethau CymdeithasolCyngor Sir Mynwy, Innovation House, Wales 1, Magor NP26 3DG01633 644644
Andrew Jarrett

Andrew Jarrett

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd A ThaiCyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot, Social Services Health & Housing, Top Floor Neath Civic Centre, Neath SA11 3QZ01639 763279
Cyfarwyddwr Strategol ar gyfer PoblDinas a Sir Casnewydd, Social Services, Civic Centre, Newport NP20 4UR01633 210133
Jonathan Griffiths

Jonathan Griffiths

Cadeirydd Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin CymruCyngor Sir Benfro, County Hall, Haverfordwest SA61 1TP01437 775831
Alison Bulman

Alison Bulman

Cyfarwyddwr Gwasanaethau CymdeithasolCyngor Sir Powys, County Hall, Llandrindod Wells, Powys01597 826906
Giovanni Isingrini

Giovanni Isingrini

Cyfarwyddwr Gwasanaethau CymunedolCyngor Bwrdeistref Sirol, Rhondda Cynon Taf, The Pavilions, Cambrian Park, Clydach Vale, Tonypandy CF40 2XX01443 424141
David Howes

David Howes

Prif Swyddog, Gwasanaethau CymdeithasolDinas a Sir Abertawe, Oldway Centre, 36 Orchard Street, Swansea SA1 5LD01792 636000
Keith Rutherford

Keith Rutherford

Prif Swyddog Dros DroCyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Social Care & Housing, Civic Centre, Pontypool NP4 6YB01495 762200
Lance Carver

Lance Carver

Cyfarwyddwr Gwasanaethau CymdeithasolCyngor Bro Morgannwg, Social Services, The Dock Offices, Subway Road, Barry CF63 4RT01446 704678
Charlotte Walton

Charlotte Walton

Cyfarwyddwr statudol interim y gwasanaethau cymdeithasolCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, The Guildhall, Wrexham, Clwyd LL11 1AY01978 298010
Sally Jenkins

Sally Jenkins

Cynrychiolydd AWHOCSCyngor a Dinas Casnewydd, Social Services, Civic Centre, Newport NP20 4UR01633 656656
Alwyn Jones

Alwyn Jones

Cynrychiolydd AWASHCyngor Ynys Mon, Housing and Social Services Department, Council Offices, Llangefni LL77 7TW01248 750057