Mae grŵp Penaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan yn cynnwys penaethiaid gwasanaethau plant o bob awdurdod lleol ac yn cwrdd yn chwarterol.

Fel un o’n grwpiau allweddol, mae’n gyfrifol am arwain ar bob agwedd ar wasanaethau plant, gan lunio ymatebion ADSS Cymru i ymgynghoriadau polisi a mynegi llais arweinwyr proffesiynol yr awdurdodau lleol hynny sy’n darparu gwasanaethau i blant a theuluoedd ledled Cymru.

Hyd y gellir rhagweld, bydd gwaith y grŵp yn cael ei alinio â gwaith Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar Wella Canlyniadau i Blant Llywodraeth Cymru, gan fod y rhaglen yn allweddol i grŵp Penaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan a’i bartneriaid. Mae’r gwaith pwysig hwn wedi’i drefnu ar gyfer tymor 2016 – 2021 y Cynulliad, gyda gwahanol lifoedd gwaith y bydd aelodau grŵp Penaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan yn ymgymryd â nhw.

Cliciwch i weld aelodaeth presennol AWHoCS.