Mae grŵp Penaethiaid Gwasanaethau Busnes Cymru Gyfan yn cynnwys cynrychiolwyr a phenaethiaid gwasanaethau busnes o bob awdurdod lleol.

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae’r grŵp hwn wedi bod yn allweddol wrth weithio gyda swyddogion Llywodraeth Cymru i wella arferion casglu data, rheoli perfformiad, ac adrodd gwybodaeth sy’n dangos sut mae pobl yn cael eu cefnogi gan amrediad o wasanaethau yn eu hardal.