Mae rhan fwyaf o'n Aelodaeth Gyswllt yn gydweithwyr sydd bellach wedi ymddeol o'u rolau fel cyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol a phenaethiaid gwasanaethau.

Vicky Allen

Vicky Allen

01443 742641
Gabe Conlon

Gabe Conlon

01443 742641
Stewart Greenwell

Stewart Greenwell

01443 742641
Allan Jones

Allan Jones

01443 742641
Yvette King

Yvette King

01443 742641
Liz Majer

Liz Majer

01443 742641
Bruc McLernon

Bruc McLernon

01443 742641
Leighton Rees

Leighton Rees

01443 742641
Colin Turner

Colin Turner

01443 742641
Ellis Williams

Ellis Williams

01443 742641