Mae’r rhaglen ‘Yng Nghadair y Cyfarwyddwr’ yn gyfres newydd o draethodau sy’n ysgogi meddwl gan aelodau Grŵp Arweinyddiaeth ADSS Cymru a phartneriaid strategol, sy’n archwilio ystod eang o bynciau ar draws sbectrwm polisi ac ymarfer gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae'n gyfle i gyfarwyddwyr gwasanaeth ddefnyddio eu gwybodaeth a'u profiad proffesiynol i siarad yn rhydd ac yn angerddol am faterion polisi ac arfer gofal cymdeithasol.